Gratispengarnas tid är över

Riksbankens styrränta höjdes med 1 procent den 20 september. Ekonomiska bedömare förutspår ytterligare räntehöjningar innan årets slut. Detta slår hårt mot kapitalintensiva branscher som exempelvis fastighetsbranschen. För att underlätta tillgång till framtida finansiering är ett intensifierat hållbarhetsarbete och projekt med en tydlig hållbarhetsnytta av vikt.

– Gratispengarnas tid är definitivt över, det är betydligt dyrare att få tag på finansiering i dag jämfört med för ett år sedan, säger Louis Landeman, ansvarig för kreditanalys på Danske Bank.

Sedan finanskrisen 2008 har centralbanker runt om i världen stimulerat tillväxt genom låga räntor och stora stödköp på obligationsmarknaden. Fastighetsbranschen har haft lätt att finansiera sina projekt. Men nu stiger räntorna och centralbankerna drar sig tillbaka från kapitalmarknaden.

– Konsekvenserna av det höjda ränteläget är allvarliga. Fastighetsbolag tvingas dra i nödbromsen för att säkra likviditet och överlevnad. Det kan innebära inställda expansionsplaner och sämre villkor när företagen söker ny finansiering på kapitalmarknaden, säger Louis Landeman

Fastighetsbranschen har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och är dessutom den största branschen på den svenska kapitalmarknaden.

Vad kan fastighetsbolagen göra för att underlätta tillgången till finansiering?

1. Investera i energieffektivisering

Att investera i energieffektiviserande åtgärder ger flera positiva effekter. Dels kan dessa investeringar sänka de operationella kostnaderna både på kort och lång sikt, dels finns möjlighet att projekten kan finansieras med hjälp av gröna lån eller gröna obligationer. Hållbar finansiering kan både ge lägre kapitalkostnad och ytterligare tillgång på kapital jämfört med traditionella upplägg.

Energieffektiviserande åtgärder som kan finansieras med hjälp av gröna lån eller med gröna obligationer är till exempel tilläggsisolering av fastigheter, installation av treglasfönster eller installation av individuella mätare för el och vattenförbrukning.

– Företag med en tydlig hållbarhetsstrategi blir också mer attraktivt som investeringsobjekt eftersom investerare söker efter företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar, säger Louis Landeman

2. Inse att hållbarhetsfrågan inte bara handlar om energiprestanda

Kan man vara nöjd när man förbättrat fastigheternas energiprestanda? I många fall har man kommit en bit på vägen men kan behöva utöka omfattningen av sitt hållbarhetsarbete.

– Den största miljöpåverkan från fastighetsbranschen sker när husen byggs. Produktion av betong släpper ut enorma mängder koldioxid. Genom att fastighetsbolagen börjat ställa hållbarhetskrav på byggprocessen har flera leverantörer utvecklat ”grön” betong med lägre utsläpp för att kunna svara på kraven. Många väljer också att bygga helt i trä. Det gäller alltså att ställa tuffa hållbarhetskrav även på sina underleverantörer, säger Louis Landeman.

En annan aspekt man behöver lägga fokus på är den sociala.

– Fastighetsbolag som kommit långt i sitt miljöarbete tittar nu också på den sociala aspekten av sin verksamhet. De kan till exempel satsa på trygghetsskapande åtgärder i ett område eller säkerställa att underleverantörer i byggprojekt erbjuder schyssta arbetsvillkor, säger Sara Lindahl, specialist på hållbara finansieringslösningar på Danske Bank.

3. Var transparent med hållbarhetsarbetet

Både investerare och banker bedömer företag och företagens risker ur olika hållbarhetsperspektiv. Termen ”ESG” står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. (Environmental, Social and Governance) och är nu en integrerad del i den finansiella riskanalysen och kreditgivningen. Därför är det viktigt att vara transparent med sitt hållbarhetsarbete.

Danske Banks hållbarhetsspecialister är dagligen i dialog med kunder för att diskutera olika hållbarhetsrelaterade finansieringsfrågor.

Vill du veta mer om Danske Banks hållbara finansieringslösningar för företag? Extern länk

Gröna lån

Med Danske Banks gröna lån kan företaget få finansiering till hållbarhetssatsningar som har en positiv miljöpåverkan, samtidigt som företagets hållbarhetsprofil stärks. Ett grönt lån kan exempelvis vara aktuellt när du vill ställa om din produktion, klimatsäkra dina fastigheter eller minska din energiförbrukning.