Riksbanken: Att kunna betala kontant är viktigt

Riksbanken rapporterar att de som saknar tillgång till digitala betalningssätt har svårt att betala räkningar eller lösa in utbetalningar, skriver TT.

”Riksbanken anser att regering och riksdag måste säkerställa att alla kan betala räkningar och att utbetalningar från myndigheter kan användas av mottagaren”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande

Möjligheten att kunna betala kontant är särskilt viktigt i krislägen, enligt Riksbanken.

”För att öka motståndskraften i betalningssystemet behöver man skapa möjligheter att betala med kort eller ta ut kontanter vid störningar i elförsörjningen eller datakommunikationen. Flera aktörer på betalningsmarknaden arbetar med denna fråga och det är viktigt att detta arbete prioriteras”, skriver Riksbanken.