Stoppet av Ringhals 4 förlängs

Återstarten av reaktorn, som var planerad till den 31 januari 2023, skjuts nu fram tre veckor och beräknas i stället till den 23 februari. Reaktorn stängdes ned för underhåll tidigare i år på grund av skador på en tryckhållare.

Beskedet kommer i en tid när elpriserna i Sverige nått nya höga nivåer.

I dagarna meddelades att Sveriges största kärnkraftsreaktor, reaktor O3 vid Oskarshamnsverket, ska kopplas bort från elnätet i nio dygn efter ett mindre fel. Reaktorn står för drygt 8 procent av landets elförsörjning.